Какви ще са обезщетенията за свиневъдите » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Какви ще са обезщетенията за свиневъдите

Акценти

  • Обезщетенията за пропуснатите ползи ще бъдат получени само при определени условия

Плащания ще има за всяко регистрирано и превантивно заклано прасе

Болестта Африканска чума по свинете достигна и нашата страна в края на миналия месец. След регистрирания случай в село Тутраканци бяха предприети мерки за ограничаване разпространението на вируса. Бяха започнати проверки за установяване на реалния брой свине в частните стопанства. Така стана ясно, че много от животните не са регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Същевременно редица призиви бяха отправени към фермерите, които отглеждат свине в стопанствата тип „заден двор“. Много от хората се отзоваха и прибягнаха до предварително клане с цел превенция и защита от болестта. С оглед намаляване загубите на стопаните стана ясно, ще че се търси начин те да бъдат обезщетени. Това трябваше да бъде и стимул за всички фермери, които не са регистрирали своите животни, да го направят. По тази причина беше решено компенсациите да са само за законно отглежданите животни.

Чрез допълнение на Постановление № 130 на Министерски съвет от 5 юли 2018 г. за одобрение на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите беше определен и размера на компенсациите за свиневъдите.

Припомняме, че фермерите ще бъдат обезщетени за пропуснатите ползи, ако отговарят на следните условия:

– животните им са били регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност;

– стопанствата им попадат в 20-километровите зони около индустриалните свинекомплекси.

За брой заклано животно стопаните ще получат парично обезщетение в размер на 70 лв. Тези цифри са определени въз основа на изкупните цени за килограм живо тегло и количеството концентриран фураж, необходим за месечното изхранване на прасета за угояване. Цените, който са използвани за определяне на обезщетенията са били актуални към месец август 2018 г.

 

Целта на превантивното клане на животните е около големите свиневъдни ферми да се образува зона, в която не се отглеждат свине за лични нужди. В малките стопанства биосигурност няма, споделят специалисти и опасността болестта да достигне индустриалните свинекомплекси е много голяма.

 

Сродни публикации