Какви ще бъдат цените за наем на земя в Кюстендилско » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Какви ще бъдат цените за наем на земя в Кюстендилско

земеделска земя

Акценти

  • Сега наемът на земя за отглеждане на трайни насаждения с поливни условия е 72 лв/дка

Очаква се в Кюстендилско цените за наем на общинска земя за новата стопанска година да останат без промяна. Одобрението на наемните цени се извършва всяка година. Общинските съветници трябва да определят какви ще бъдат те. Стойността на наема варира в зависимост от вида на отглежданите култури, категорията на земята и дали тя е поливна или не. Според вида на отглежданите култури цените варират както следва:

  • наем на земя за отглеждане на едногодишни култури – от 7 лв/дка до 30 лв/дка;
  • наем на земя за отглеждане на трайни насаждения с неполивни условия – 48 лв/дка;
  • наем на земя за отглеждане на трайни насаждения с поливни условия – 72 лв/дка.

Наемът на общински поземлен имот за строителство с телекомуникационни съоръжения на мобилни оператори към момента е 900 лв/дка на месец.

 

Сродни публикации