Какви ще бъдат плащанията по СЕПП за Кампания 2018 г. » Съвети в земеделието

май 26, 2024

Какви ще бъдат плащанията по СЕПП за Кампания 2018 г.

Акценти

  • Предстои изплащане на средствата по схемата

Съгласно индикативния график плащанията трябва да бъдат направени в края на месец май.

Предстои земеделските стопани да получат финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ за Кампания 2018 г. Със Заповед №РД 09-472 от 20.05.2019 г. е определен размерът на ставката за допустим за подпомагане хектар.

От нея става ясно, че плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата е в размер на 195,73 лв.

Заповедта вече е публикувана на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Контролът за изпълнението й е възложен на зам.-министъра на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева.

 

Сродни публикации