Какви трябва да станат доходите на фермера по проект до 2030 г. » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Какви трябва да станат доходите на фермера по проект до 2030 г.

Акценти

  • Българските земеделски производители получават два и половина пъти по-малко от средния доход на стопаните в ЕС

Съветът за развитие при МС прие Концепция за разработване на национален стратегически документ за развитие на страната с хоризонт 2030 г.

С това се постави началото на подготовката на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030.

Вижте подробности за предвижданията на аграрното ведомство в проекта ТУК.

С Решение МС одобри визията, целите и приоритетите на НПР 2030. Той определи водещите ведомства за детайлизиране на стратегиите по отделните приоритети.

В изпълнение на ангажиментите си МЗХГ изготви проект на Детайлизирана стратегия по Приоритет 6 „Устойчиво селско стопанство“ на НПР 2030. Тя представя на вниманието на заинтересованите страни за обсъждане.

Предоставя се възможност за изпращане на бележки и коментари по проекта на документ в срок до 28 май 2020 г. на следните e-mail адреси: mmarinova@mzh.government.bg и ypashova@mzh.government.bg.

 

За автора

Сродни публикации