Какви теми заинтригуваха пчеларите на семинара „Пчелите и хората – заедно“ » Съвети в земеделието

август 04, 2021

Какви теми заинтригуваха пчеларите на семинара „Пчелите и хората – заедно“

Акценти

  • Представителите на държавната администрацията и пчеларите постигнаха съгласие по ключовите въпроси

Профилактиката и ранното откриване на болести при пчелите бяха сред дискутираните въпроси.

На 16 май 2019 г. в Търговище се проведе семинарът „Пчелите и хората – заедно“. В него участие взеха експерти на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Сред дискутираните теми беше и тази за актуалната обстановка в сектора.

Във форума се включиха експерти от БАБХ в следните области:

  • „Здравеопазване на животните“;
  • „Контрол на ВМП“;
  • „Контрол на ПРЗ“;
  • „Контрол на фуражите“.

Той се проведе по инициатива на Организацията на производителите на пчелни продукти „Апис Мелифера България“ ООД, Сдружението на производителите и търговците на ветеринарно-медицински продукти (ВМП).

Дискусията за случващото се в сектора трябваше да помогне за намирането на рационални решения за справянето с проблемите, подобряване на условията за развитието на пчеларството и превръщането му в успешен бизнес модел.

Експертите на БАБХ изнесоха лекция за прилагането на националното законодателство по отношение на опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяния. Обсъдени бяха ключови въпроси за употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ). Коментирано беше и влиянието им върху пчелите.

Как може да се защити и опази здравето на пчелите?

Засегната беше и темата за актуалните болести по пчелите и тяхната профилактика. Възможностите за ранно откриване и недопускане на нови причинители на заболявания по пчелите също грабна интереса на присъстващите. Подробна информация беше дадена за правилата за употреба и търговия с ВМП, предназначени за пчели.

Дускусия беше проведена за изискванията на законодателството в сектора на пчеларството по отношение на храненето на пчелите, фуражите и употребата на медикаментозни фуражи. Обсъдени бяха и възможните появи на нововъзникващи рискове във връзка с наличие на пиролизидин алкалоиди в меда и правилната употреба на меда като подхранка, а именно недопускане наличие на хидроксиметилфурфорол.

Целта на срещата беше да се постигне конструктивен диалог с бранша. Представителите на държавната администрацията и пчеларите постигнаха съгласие по ключовите въпроси. Те се обединиха около необходимостта от стриктно спазване на законодателството и минимизирането на незаконните практики, свързани с нерегламентираното третиране на посевите с ПРЗ.

Във форума участваха представители от различни пчеларски сдружения в България, както и индивидуални пчелари.

 

Сродни публикации