Какви субсидии могат да получат най-малките фермери? » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Какви субсидии могат да получат най-малките фермери?

В понеделник лидерът на ДПС Лютви Местан обяви на среща с журналисти, че се готви "най-радикалната промяна, за която земеделският производител е можел да мечтае през изтеклите седем години членство на България в ЕС". Причината – кабинетът е решил да въведе схема за подпомагане на дребните стопанства, при която производителите, обработващи 1-2 хектара земя (10-20 декара), ще могат да получават константна субсидия от 1250 евро, без да изпълняват зелени ангажименти и "необвързани дори с конкретно производство", обясни още Местан.

Какво реално представлява тази схема и какви са изискванията към кандидатите вижте в следващите въпроси и отговори.

 

 

Как се финансира схемата за дребни производители?

Схемата за подпомагане на дребни стопанства е заложена като възможност от ЕС и прилагането й не е задължително, а по избор на всяка държава членка. Средствата по нея идват по линия на директните плащания за фермерите (т.нар. I стълб от Общата селскостопанска политика) и може да бъдат максимум 10% от тези субсидии (общо над 10 млрд. лв. до 2020 г.).

 

 

Какво представлява схемата?

В момента по линия на директните субсидии средства могат да бъдат получавани от фермери, които обработват минимум 10 дка земеделска земя или 5 декара, ако става въпрос за трайни насаждения. Новата схема дава възможност държавите членки да изплащат фиксирана субсидия годишно на най-малките производители, като тя може да бъде минимум 500 евро и максимум 1250 евро на стопанство. Все още България не е избрала колко ще бъде минималната земя, за която ще може да се кандидатства по новата схема, като според земеделското министерство тя ще бъде между 5 и 10 декара. Максимумът земя, който може да се подпомага по тази схема според регламентите, е до около 50 дка. Засега също не е ясно какво точно ще избере България.

 

 

Откога може да се кандидатства за помощта?

Най-рано тази схема може да се приложи през 2015 г.

 

 

Може ли малкият фермер да получи и други директни плащания?

Не. Ако един фермер вземе решение да кандидатства по схемата за дребни производители, той няма да може да може да кандидатства за никакви други субсидии на площ, включително и допълнителните компоненти към тях като преразпределително или зелено плащане, дори и да отговоря на изискванията за получаването им.

 

 

Какви са изискванията към фермерите?

Тълкуванията в последните два дни, че почти няма да има изисквания за кандидатстване за субсидията от 1250 евро за най-малките стопанства, не са съвсем точни. Всеки кандидат ще бъде длъжен да се регистрира като производител и да развива земеделска дейност на парцела, който заяви за подпомагане. Важно условие също е, че заявената през 2015 г. площ за кандидатстване не може да бъде намалявана впоследствие. Това на практика означава, че ако през следващата година един фермер е регистрирал например 10 дка за получаване на тези средства, той ще трябва да обработва минимум 10 дка и през всяка следващата година, в която иска да получи отново парите. Към дребните стопани няма да се прилагат допълнителните изисквания за екологични мерки, които ще важат за другите фермери в следващия програмен период.

 

 

Каква е разликата в средствата?

Прилагането на схемата за дребни стопанства би увеличило драстично сумите за тези производители спрямо настоящите нива на субсидиите. В момента фермерите, които са заявили 10 дка за подпомагане като директни плащания, получават средно около 300 лв. субсидии, или поне тройно по-малко, отколкото ако бъде приложена новата схема и бъде избран най-ниският праг от 500 евро.

 

 

Кои са възможните проблеми?

Прилагането на новата схема вероятно ще увеличи драстично броя на кандидатите по нея както заради възможността по-малките фермери да кандидатстват по нея, така и заради факта, че парите ще бъдат повече. Това може да доведе до повече работата на фонд "Земеделие" по обработването на заявленията и по проверките на кандидатите. Вторият възможен проблем е свързан с вероятността част от малко по-големите стопанства да разделят изкуствено парцелите си, за да получат по-високата субсидия.

 

За автора

Сродни публикации