Какви са проблемите при отглеждането на свине » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Какви са проблемите при отглеждането на свине

Акценти

  • Съгласно Директива 2008/120/ЕО на Съвета не трябва да се извършва рутинно купирането на опашката при свинете

От БАБХ призовават да се спазват изискванията за защита и хуманно отношение на животните.

На 9 април 2019 г. се проведе среща между представители на браншовите организации на свиневъдите в България, ръководството на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и нейни експерти. Дискутирани бяха прилаганите минималниизисквания за защита и хуманно отношение при отглеждането на свине – Наредба № 21 от 14.12.2005 г. (Директива 2008/120/ЕО). Акцент на срещата беше и редуцирането на рутинното купиране на опашките на животните.

В тази връзка от БАБХ настояват за прекратяване на практиката за рутинното рязане на опашки в стопанствата и спазване разпоредбите на действащото законодателство. Това може да бъде постигнато чрез съвместни усилия и работа в тясно сътрудничество на индустрията с компетентните органи.

По време на срещата бяха обсъдени още и различните фактори, свързани с интензивното свиневъдство, които могат да причинят необичайно поведение при свинете. Беше представена информация за опасностите, които могат да се наблюдават при подрастващите животни. Сред тях са нараняване на опашките, ушите или крайниците. Най-същественият проблем е хапането на опашките.

Всички присъстващи на срещата бяха единодушни, че със засилена работа и диалог между институциите и индустрията, и частнопрактикуващите ветеринарни лекари, ще могат да се гарантират и поддържат високите стандарти на хуманното отношение към свинете. Така ще се редуцира и рутинното купиране на опашките.

Друга тема на разговор беше постоянната подкрепа за земеделските стопани от страна на Министерство на земеделието, храните и горите. Дискутирани бяха и мерките по държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”.

С цел да се гарантира, че не се извършва рутинно купирането на опашката е въведена Директива 2008/120/ЕО на Съвета. Изискванията й не са нови и са в сила вече 25 години.

 

Сродни публикации