Какви са очакваните добиви на зърно в ЕС » Съвети в земеделието

юни 10, 2023

Какви са очакваните добиви на зърно в ЕС

Акценти

  • Най-високите средни добиви от мека пшеница се очаква да бъдат отчетени в Ирландия

Според предварителните прогнози в ЕС през август добивите на различните култури ще се движат както следва:

Мека пшеница

Най-високите средни добиви от мека пшеница се очаква да бъдат отчетени в Ирландия. Там те ще достигнат 9,95 т/ха. Най-ниски ще са в Португалия – 2,19 т/ха. В Полша се очаква средно от хектар да бъдат реколтирани по 4,46 т или с 10% повече от добивите през 2018 г. Тогава те са били 4,06 т/ха. Средната очаквана доходност за ЕС е 6,03 т/ха.

Ръжен

Най-високите средни добиви на ръж се очакват в Швеицария – 6,32 т/ха, а най-ниските отново в Португалия – 0,93 т/ха. Средните добиви в Полша ще достигнат 2,77 т/ха, в сравнение с 2,42 т/ха, отчетени през 2018 г. Това е с 14% повече спрямо миналата година и с 3,9% по-малко от средното за пет години. Средната очаквана доходност за ЕС е 3,76 т/ха.

Зимен ечемик

От зимен ечемик се очакват най-високи средни добиви в Ирландия. Там те ще са 9,35 т/ха. Най-ниски ще са в Кипър – 2,25 т/ха. В Полша стопаните ще приберат по 4,42 т/ха или със 17% повече спрямо 2018 г. Средната очаквана доходност за ЕС е 6,01 т/ха.

Пролетен ечемик

Най-високите средни добиви в размер на 7,33 т/ха ще бъдат отчетени в Ирландия, а най-ниските в Испания. Там те ще са едва 2,63 т/ха. Средните добиви в Полша ще бъдат 3,325 т/ха или с 10% над отчетеното през 2018 г. Средната очаквана доходност за ЕС е 4,11 т/ха.

Тритикале

От тритикале най-високите средни добиви ще бъдат прибрани в Германия – 6,13 т/ха. Най-ниски, в размер на 1,69 т/ха ще са в Португалия. Средните добиви в Полша се очаква да достигнат 3,67 т/ха, или с 16% повече в сравнение с 2018 г. Средната очаквана доходност за ЕС е 4,15 т/ха.

Царевица за силаж

Царевицата за силаж ще бъде с най-високите средни добиви в Ирландия. Там те ще достигнат 51,9 т/ха. Най-ниски ще са в Гърция –  21,2 т/ха. В Полша средните добиви се очаква да достигнат 36,8 т/ха. Средната очаквана доходност за ЕС е 38,0 т/ха.

Царевица за зърно

Най-високите средни добиви от царевицата за зърно ще бъдат прибрани в Гърция. Те ще достигнат 10,8 т/ха. Най-ниски ще са в Полша – 5,19 т/ха. Средната очаквана доходност за ЕС е 7,93 т/ха.

 

Сродни публикации