Какви са мерките срещу чумата по дребните преживни животни » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Какви са мерките срещу чумата по дребните преживни животни

Акценти

  • Забранява се разпространението и преработката на сурово мляко от дребни преживни животни
  • Задължително е поставянето на маркировка с формата на диамант на млякото и всички млечни продукти

Болестта чума по дребните преживни животни разразила се на няколко места в страната разтревожи основателно голяма част от животновъдите у нас. Очакванията и коментарите на специалисти, че заразата е ограничена, а обстановката овладяна бяха опровергани по-рано днес.

Къде започват масирани проверки заради трите нови огнища на чума по дребните преживни животни

Във връзка с новооткритите три огнища на чума по дребните преживни животни в община Болярово, област Ямбол от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са предприели следните мерки за ограничаване на заразата:

  • Забранява се разпространението и преработката на сурово мляко от дребни преживни животни, добито на територията на заразените общини, а именно: общините Болярово, Елхово от област Ямбол, общ. Средец, Созопол, Приморско, Малко Търново и Царево от област Бургас. Добитото там мляко от ДПЖ следва да не се разпространява извън териториите на описаните по-горе населени места;
  • Забранява се разпространението на млечни продукти от ДПЖ, които са произведени от суровини от и на територията на описаните по горе населени места. Те следва да останат в рамките на описаните области;
  • Задължително е поставянето на маркировка с формата на диамант на млякото и всички млечни продукти. Целта е така да се ограничи разпространението им извън наблюваданите населени места.
  • Допуска се разпространение в цялата страна на мляко и млечни продукти, които са произведени от суровина добита от посочените общини, само при условие, че са преминали през задължителна термична обработка в херметически запечатан контейнер при стойност F0, равна или по-голяма от 3.00, както е посочено в Директива 2002/99/ЕС.
  • Задължително е месото от ДПЖ, добито в общините Болярово, Елхово от област Ямбол, общ. Средец, Созопол, Приморско, Малко Търново и Царево от област Бургас да бъде обозначено с маркировка във формата на диамант. То следва да се разпространява единствено и само на територията на изброените общини;
  • Задължително е месото да се преработва само и единствено на територията на тези общини. Месните заготовки и продукти, произведени от него, който не са преминали термична обработка задължително остават за разпространение единствено и само в рамките на същите общини. Поставянето на маркировка с формата на диамант е задължителна и за тези продукти;
  • Позволено е разпространението на месни продукти от ДПЖ произведени от суровини, добити от животни с произход от посочените общини единствено и само, ако са преминали термична обработка.
 

Сродни публикации