Какви са зърнените добиви в Силистренско » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Какви са зърнените добиви в Силистренско

Акценти

  • През 2018 г. в областта е отчетен среден добив от ечемик в размер на 549 кг/дка

Вече са реколтирани 60% от площите с пшеница.

В Силистренска област вече са реколтирани 39 400 дка с ечемик. По данни на Областната дирекция „Земеделие“ цялата продукция възлиза на 22 458,5 тона, а средният добив е 650 кг/дка. Това сочат данните за общините Ситово и Главиница. В останалите силистренски общини средният добив е, както следва:

  • община Силистра и Алфатар – по 500 кг/дка;
  • община Тутракан – 600 кг/дка;
  • общинна Дулово – 530 кг/дка;
  • община Кайнарджа – 515 кг/дка.

През 2018 г. в областта е отчетен среден добив от ечемик в размер на 549 кг/дка.

60% от площите с пшеница в областта вече са реколтирани. От общо 489 100 дка са обработени 294 365 дка. От тях получената продукция е 177 507 тона, а средният добив – 603 кг/дка.

С маслодайна рапица в областта са заети 76 997 дка, а от тях са реколтирани 63% или 46 365,1 дка. Отчетеният среден добив е в размер на 275 кг/дка. Пропадналите площи с маслодайната култура са 4 259,9 дка.

 

Сродни публикации