Какви са заключенията на Съвета за биосигурността и трансгранични болести по животните » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Какви са заключенията на Съвета за биосигурността и трансгранични болести по животните

Съ

Акценти

  • Биосигурността е от съществено значение за посрещане на настоящите заплахи като АЧС и шап

Необходимо е сътрудничество между всички участници, от земеделски стопани до ловци.

Днес Съветът на ЕС прие набор от заключения относно „биосигурността: цялостна концепция с единен подход“.

На практическо ниво биологичната сигурност се разбира като мениджмънт и физически мерки, предназначени да намалят риска от трансгранични болести по животните (TADs). По-общо казано, това е стратегически и холистичен подход към управлението на съответните рискове. Високото ниво на биосигурност е от съществено значение за защитата на територията на ЕС от въвеждането и разпространението на болести по животните, много от които бъдат с пагубни последици не само за селскостопанския сектор, но и за обществото като цяло.

Биосигурността е от съществено значение за посрещане на настоящите заплахи като Африканската чума по свинете (АЧС) и шапа. За целта е необходимо да се осигури сътрудничество между всички сектори и участници, включително земеделските стопани, животновъди, превозвачи, ловци и др.

В тази връзка Съветът призовава държавите-членки и Европейската комисия да гарантират достатъчен капацитет за биологична сигурност. Ще са необходими подходящи финансови ресурси на национално и на равнище ЕС.

В заключенията се изтъкват рисковете, свързани с човешкия фактор, а също и ролята на кампаниите за комуникация и осведоменост за смекчаване на тези рискове.

Каква е ситуацията в ЕС?

Редица кризи и извънредни ситуации възникнаха в ЕС, поради навлизането на трансгранични болести по животните. Заболявания като АЧС и шап могат да се разпространяват бързо, преминавайки националните граници. Там където възникнат те носят след себе си сериозни социално-икономически последици.

Множество усилия за опазване на биосигурността бяха положени от страна на държавите от ЕС. Въпреки това ситуацията в съседни на ЕС страни е много динамична. Това създава постоянна заплаха за нахлуване или повторно навлизане на TADs в ЕС.

Румънското председателство избра биосигурността като приоритетна тема за обсъжданията във ветеринарната област по време на нейния мандат. В тази връзка на 10 юни 2019 г. в Букурещ се проведе „Конференция за трансгранични болести по животните“ на високо равнище.

 

Сродни публикации