Какви са добивите на грозде, тютюн и царевица в Силистренско » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Какви са добивите на грозде, тютюн и царевица в Силистренско

Акценти

  • От 14 989 дка с винени сортове са реколтирани едва 1 500 дка

Земеделските стопани в Силистренско са успели да реколтират 70% от засетите с царевица площи, или 215 400 дка.

Общо заетите площи са 309 729 дка. По оперативни данни добивите до момента са 143 543 тона царевица, а средният отчетен добив е – 666 кг/дка.

Приключило е прибирането на маслодаен слънчоглед. Реколтирани са 377 731 дка, а от тях добивите са общо 108 814 тона слънчоглед. Очетеният среден добив е 288 кг/дка. Само за сравнение през 2018 г. той е бил 279 кг/дка.

Към момента предсеитбена подготовка е извършена на 167 100 дка, а дълбока оран на 106 500 дка.

Досега в землището на община Силистра са засети само 200 дка със зимна маслодайна рапица.

Оперативните данни сочат, че реколтата от 1 410 дка ориенталски тютюн е в размер на 319  тона, а средният добив – 226 кг/дка. От сорта „Бърлей“ добивът от декар е 283 кг. Общият добив от 3 150 дка с този сорт е в размер на 893 тона.

Кампанията по прибиране на гроздето все още не е приключила. От 14 989 дка с винени сортове са реколтирани едва 1 500 дка. От тях средният добив е 380 кг/дка. Прибрано е гроздето от 1 550 дка с десертни сортове. Общо с такива тази година за заети 3 592 дка . От тях средният добив от декар е 503 кг.

 

Сродни публикации