Какви са възможностите за кандидатстване по мерки по ПМДР 2014-2020 г. » Съвети в земеделието

декември 03, 2023

Какви са възможностите за кандидатстване по мерки по ПМДР 2014-2020 г.

Акценти

  • Предстои прием по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ и 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“

Информационен ден по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. ще се провее на 30 юли 2019 г., вторник.

Събитието ще се състои от 13:00 ч. в залата на хотел „Мериан Палас“.

Предвидено е на срещата да бъдат представени възможностите за кандидатстване по вече откритата мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“. Ще бъдат дискутирани и тези, засягащи мерките  2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ и 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“. Техният прием трябва да започне съвсем скоро.

По време на информационния ден ще бъде представен и напредъкът при изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие.

 

Сродни публикации