Какви промени искат евродепутатите в земеделието » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Какви промени искат евродепутатите в земеделието

Акценти

  • Евродепутатите искат до 2050 г. да се удължи схемата за разширяване на лозовите насаждения.

Създаването на единна обсерватория на ЕС за селскостопанските пазари е само едно от исканията им.

Комисията по земеделие на Европейския парламент взе решения за промени. Така годишните преки плащания за земеделските производители може да стигнат до 100 000 евро. Ще могат да се приспадат до 50% от заплатите на заетите в селското стопанство. Евродепутатите поискаха да насочат поне 5% от националните преки плащания към малките и средните земеделски производители чрез специално доплащане на хектар.

Младите земеделски стопани ще могат да получат поне 2% от националните бюджети за директни плащания. Средствата ще са под формата на доплащане на хектар за първите седем години. От финансите заделени за развитието на селските райони следва да се осигури и допълнителна подкрепа за млади фермери. Всички плащания на хектар за земеделските стопани от ЕС ще трябва да достигнат най-малко 75% от средните преки субсидии до 2024 година и 100% до 2027 година.

Съгласно друго искане на депутатите държавите-членки ще трябва да използват разумно средствата за развитие на селските райони. Ще трябва да бъдат предприети и конкретни действия с цел засилване ролята и участието на жените в икономиката в селските райони.

От бюджета за развитие на селските райони 30% следва да бъдат насочени към мерките, свързани с околната среда и климата. Минимум 20% от преките плащания пък трябва да бъдат заделени за еко-схемите. В обхвата им е желателно да попадне и хуманното отношение към животните.

Пазарни промени

Според друго искане на земеделската комисия трябва да бъдат създадени квоти за всички селскостопански браншове. Смята се, че таваните на производство трябва да се прилагат само когато са налице пазарни дисбаланси. Именно тогава се полагат усилия за стабилизиране на пазарни дисбаланси. В случай, че ситуацията не се подобри, Комисията ще трябва да налага такса върху всички производители, които увеличават своите доставки.

Евродепутатите искат да приложат съществуващите правила, които позволяват ограничено във времето регулиране на доставката на географски защитени сирена, шунка и вина, а заедно с тях и на всички други продукти със защитено географско указание (ЗГУ) или защитено наименование за произход (ЗНП).

Друго искане на селскостопанската комисия е да разшири защитния пазарен механизъм. Така ще бъде позволена и допустима публичната намеса за нови продукти, като бяла захар, овче месо, свинско месо и пиле. Този инструмент ще се използва за управление на пазара, при спад на цените над определено ниво.

Създаване на единна обсерватория на ЕС

Единната обсерватория на ЕС за селскостопанските пазари ще събира и обработва данни за широк кръг от сектори. Сред тях ще са зърнени храни, захар, зехтин, плодове и зеленчуци, мляко и месо. Ще бъде необходимо да се събират статистически данни за производството, доставките, цените, печалбите, вноса и износа. Ангажимент на обсерваторията ще е да издава предупреждения за ранни смущения на пазара.

Евродепутатите искат до 2050 г. да се удължи схемата за разширяване на лозовите насаждения. Паралелно с това според тях на етикетите трябва да бъде посочвана и информация относно хранителната или енергийната стойност на виното.

Какво предстои?

Всички тези желание и предложения следва да бъдат гледани и в пленарна зала от следващия ЕП. Това ще се случи само, ако председателският съвет на новия парламент го позволи. В случай, че това не се случи селскостопанската комисия ще трябва да гледа нови и/или променени предложения.

 

Сродни публикации