Знаете ли какви проблеми имат пчеларите тази година » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Знаете ли какви проблеми имат пчеларите тази година

Акценти

  • Мониторинг на заболяванията, какъвто правят във Франция би бил изключително полезен за опазване здравето и броя на пчелите в страната

Украински и китайски мед изместват качествения български продукт

До момента годината се очертава трудна за много от земеделските производители в страната. Не останаха по-назад и пчеларите. Обилните дъждове и лошите метеорологични условия през изминалите няколко месеца свалиха значително добивите на мед. Пашата на пчелите беше почти съсипана заради лошото време. Изключение прави само тази от акация, която за щастие на производителите цъфна по-рано.

Освен ниските добиви на пчелен мед, родните пчелни продукти намират конкуренция и в по-нискокачествените вносни продукти от Китай и Украйна, които се продават на по-ниски цени. Много от пчеларите в страната споделят, че в бранша проблеми не липсват. Те се коренят както в самия сектор, така във външната среда и конкурентното предлагане.

Могат ли да се решат проблемите в пчеларството?

Родните производители смятат, че правителството нехае за проблемите им. Всички се обединяват около идеята за увеличение на субсидиите за сектора. Паричните помощи които получава към момента са по т.нар. национална програма за пчеларство. Средствата обаче са недостатъчно, едва покриват финансовата подкрепа за 1 500 души, а регистрираните пчелари са над 4 000. Макар да са недостатъчни финансовите помощи по тази програма може да бъдат разпределени по по-добър начин. Към момента те се използват за субсидиране по различни мерки, някои от които дори не успяват да бъдат усвоени и се прехвърлят по други направления. Много от пчеларите се надяват средствата за сектора да бъдат удвоени през 2020. Изключително важно е правителството и производителите да заработят в екип. Финансовите средства трябва да бъдат разпределени оптимално за покриване на нуждите на родните стопани.

Друг от проблемите в бранша е реализацията на пчелен мед на едро. Вносът на продукти от Украйна и Китай сваля цените и затруднява още повече продажбите.

Има ли наистина внос на пчелен мед или това е само мит?

Една от най-големите спънки за пчеларите у нас е борбата със смъртността на пчелните семейства. Много от хората в сектора не са запознати срещу какво се изправят и с какви болести се борят. За много от заболяванията не се говори и това затруднява опазването на пчелите. Запознати споделят, че мониторинг на заболяванията, какъвто правят във Франция би бил изключително полезен за опазване здравето и броя на пчелите в страната.

 

Сродни публикации