Какви препарати се използват срещу черешовата муха у нас » Съвети в земеделието

август 01, 2021

Какви препарати се използват срещу черешовата муха у нас

Акценти

  • Беритбата е допустима едва след изтичане на карантинния срок препаратите

Предстои извършване на растителнозащитни дейности по овошките.

Те ще обхванат овощните насаждения на територията на община Кюстендил. Третирането ще бъде срещу черешова муха. Съгласно законовите изисквания е необходимо да се използват само регистрирани препарати в регистрираните дози за съответните култури и вредители.

Задължително е да се изчака изтичането на карантинния срок и след това да се пристъпи към беритба на плодовете.

В борбата срещу черешова муха могат да се използват само 6 препарата, тъй като толкова са регистрираните за целта. От тях с най-дълъг карантинен срок, или 14 дни, са „Калипсо“ и „Имидан“.

Без карантинен срок е препаратът „Натуралис“.

Данните сочат, че преди време земеделските стопани в Кюстендилско масово прибягваха до употребата на инсектицида БИ 58. Той е с активно вещество диметоат. От 17 януари 2018 г.  влезе в сила Регламент (ЕС) 2017/1135. Той определя максимално допустимите граници на остатъчни вещества от диметоат и ометоат в продуктите. Съгласно разписаното в него за черешите максимално допустимите граници на остатъчни вещества диметоат е до 0,02 мг/кг. Това означава, че и при бране след изтичане на карантинния срок в плодовете ще има количества диметоат, които ще превишават новите максимално допустими стойности. Забранено е такава продукция да се реализира на пазара у нас, напомнят експерти.

 

Сродни публикации