Какви пари ще получи България от ЕС » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Какви пари ще получи България от ЕС

Акценти

 • 1 554,4 млн. лв.  ще бъдат усвоени по схемата за единно плащане на площ през 2019 г.

Прогнозите за паричните средства са за периода 2019 -2021 г.

В законопроекта за държавния бюджет за 2019 г., в частта Управление на средствата от европейските фондове и програми за периода 2019 – 2021 г. фигурират  разписани цифрите.

От тях става ясно, че по линия на първия стълб на ОСП ще се изплащат средства за подпомагане на земеделските стопани по обвързани и необвързани с производството схеми за директни плащания и за пазарна подкрепа.

1 554,4 млн. лв.  ще бъдат усвоени по схемата за единно плащане на площ през 2019 г. Това е размерът на директните плащания на земеделските стопани, който е за сметка на ЕС. За 2020 г. парите ще са вече 1 557,4 млн.лв., като същия размер ще бъде платен и през 2021 г.

За периода 2019-2021 г. мерките за пазарна подкрепа могат да включват различни механизми – интервенции, с цел стабилизиране на пазара в сектори като зърнени култури, ориз, мляко. Може да бъдат осигурени помощи за повишаване на консумацията на някои продукти. Друг механизъм е пазарната подкрепа за лозаро-винарския сектор, пчеларство, плодове и зеленчуци и други.

Предвидено е общият бюджет за финансиране на пазарни мерки за 2019 г. да достигне размер от 135,4 млн.лв. Средствата, които ще бъдат получени от ЕС са в размер на 79,8 млн. лв. Националното съфинансиране ще достигне 55,6 млн. лв. Общият бюджет за 2020 г. е в размер на 128,0 млн. лв. От тях 77,2 млн. лв. ще са средствата от ЕС, а 50,8 млн. лв. ще бъдат държавните. За 2021 г. общата сума ще бъде равна на 113,8 млн. лв. От ЕС паричните плащания ще са в размер на 75,4 млн. лв. Националното съфинансиране ще достигне 38,4 млн. лв.

Според законодателството на ЕС националното съфинансиране се прилага по следните пазарни мерки:

 • Схема „Училищен плод“;
 • Схема „Училищно мляко“;
 • „Подпомагане на групи производители на плодове и зеленчуци“;
 • Подпомагане в сектор Вино – мярка „Промоции на вина в трети страни“;
 • „Публична интервенция на зърно“;
 • „Национална програма по пчеларство“,
 • „Промоционални програми за земеделски продукти“;
 • Схема „Оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци“.

Плащания по втори стълб на ОСП

Паричните средства, които ще се изплащат по линия на втория стълб на ОСП за развитие на селските райони са:

 • за 2019 г. – общ размер средства – 1 260,5 млн. лв. От тях 1 029,9 млн. лв. са средствата, които ще бъдат осигурени от ЕС. Националното съфинансиране и авансовите плащания ще бъдат в размер на 230,6 млн. лв.;
 • за 2020 г. – общият размер на средствата ще бъде – 1 124,2 млн. лв. Плащанията от ЕС ще са в размер на 923,6 млн. лв. Националното съфинансиране и авансовите плащания ще са 200,6 млн. лв.;
 • за 2021 г. – общият размер на средствата ще достигне 1 097,8 млн. лв. От ЕС те ще са в размер на 896,4 млн. лв. Парите за национално съфинансиране и авансови плащания ще са – 201,4 млн. лв.

В средносрочен план средствата, които страната ни предвижда да усвоява по програмите на ЕС и да изплаща за селскостопанската политика са, както следва:

 • за 2019 г. – общо средства – 2 950,4 млн. лв. Средства от ЕС – 2 664,2 млн. лв. Национално съфинансиране и авансови плащания – 286,2 млн.лв.
 • за 2020 г. – общо средства – 2 809,6 млн. лв. Средства от ЕС – 2 558,2 млн. лв. Национално съфинансиране и авансови плащания – 251,4 млн.лв.
 • за 2021 г. – общо средства – 2 769,1 млн. лв. Средства от ЕС – 2 529,3 млн. лв. Национално съфинансиране и авансови плащания – 239,8 млн.лв.

Плащания за рибарската политика

Предвидените разходи и плащания за рибарската политика са, както следва:

 • за 2019 г. – общо средства – 38,7 млн. лв. Средства от ЕС – 30,1 млн. лв. Национално съфинансиране и авансови плащания – 8,6 млн.лв.
 • за 2020 г. – общо средства – 61,0 млн. лв. Средства от ЕС – 46,7 млн. лв. Национално съфинансиране и авансови плащания – 14,3 млн.лв.
 • за 2021 г. – общо средства – 32,5 млн. лв. Средства от ЕС – 25,5 млн. лв. Национално съфинансиране и авансови плащания – 7,0 млн.лв.
 

Сродни публикации