Какви обезщетения ще получат за евтаназираните животни в Ямболско и Бургаско » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

Какви обезщетения ще получат за евтаназираните животни в Ямболско и Бургаско

Акценти

  • По 7 лв. на брой животно като компенсация за претърпените загуби в резултат на едноседмичната възбрана за продажба на сурово мляко

Очаква се през следващата седмица да започне изплащането на компенсации за евтаназираните в с.Кости и с.Воден животни. Те трябва да бъдат умъртвени тези дни. Предвидено е да се направят оценки на загубите. Унищожението на заразените и контактни животни в двете села беше разпоредено със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Данните за броя животни по села са както следва:

  • с. Воден, обл. Ямбол – 1 398 унищожени животни, собственост на 21 фермера;
  • с. Кости, обл. Бургас – 538 унищожени животни, собственост на 7 фермера.

Съгласно чл. 144 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност размерът на обезщетението за животни се определя по пазарните цени на месеца, който предхожда възникването на болестта. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството трябва да направи оценка по родова принадлежност и развъдна стойност на животните, за да изчисли обезщетението на племенните животни. За овцете под селекционен контрол оценката е индивидуална за всяко животно.

Изчисленията показват, че средната цена за обезщетение е 225 лв. За овцете извън селекционния контрол компенсациите са по наредба. Според уверението на министъра на земеделието, храните и горите обезщетението няма да е под 150 лв.

Помощ по de minimisще получат стопаните в засегнатите области Ямбол и Бургас. Тя ще е в размер на 25 лв за овце-майки и кози-майки. Тези ставки са формирани въз основа на нереализирания остатък сурово мляко по средна пазарна цена.

Земеделските стопани, който пък са ощетени в резултат на едноседмичната възбрана за продажба на сурово мляко в област Ямбол ще получат по 7 лв. на брой животно като компенсация за претърпените загуби.

Министърът напомни, че земеделските стопани, които са участвали по схемите за директни плащания и имат евтаназирани животни, който са били заявени за подпомагане, трябва да уведомят ДфЗ в срок от 15 дни от датата на прекратяване на фактическото събитие. По схемата за майки-кози и овце в планинските райони могат да получат финансиране и в това число за евтаназираните животни. За тях няма да бъдат вземани предвид реализираните количества мляко или регистрирани приходи.

 

Сродни публикации