И птичият грип не ни подмина » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

И птичият грип не ни подмина

Акценти

  • Обявено е първично огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците
  • Забранява се търговията и транспортирането на домашни, диви и други птици и яйца за разплод

Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Дамян Илиев е обявено първично огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците в животновъден обект в с. Миладиновци, общ. Добрич, област Добрич. Разпоредено е умъртвяване по хуманен начин на всички засегнати и контактни птиците в стопанството. Евтаназирането трябва да се извърши съобразно изискванията на Наредба №22 от 14.12.2005 г. за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване.

Труповете на животните и контаминирания материал трябва да бъдат унищожени под официален надзор и по начин недопускащ разпространяване на болестта съгласно изискванията в Регламент (ЕО) № 1069/2009.

След изпълнение на описаните по горе мерки е необходимо да се извърши механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията за птици, оборудването, транспортните средства за пренасянето им, дворовете, улиците и площите около птицевъдния обект.

В случай, че собственикът на птиците е изпълнил изискванията по Заповед РД № 11-671/17.04.2018 г. има право да получи обезщетение съгласно чл. 141 – 148 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за условията и реда за разходване на средства за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове.

Около животновъдния обект в с. Миладиновци са определени три километрова предпазна зона и десет километрова наблюдавана зона.

В десеткилометровата наблюдавана зона се включват и следните населени места:

  • Общ. Добрич – с. Карапелит, с. Полковник Иваново, с. Смолница, с. Малка Смолница, с. Самуилово, с. Златия, с. Козлодуйци, с. Медово, с. Гешаново, с. Енево, с. Орлова могила, с. Долина и с. Тяново.

Във връзка с регистрираното огнище на птичи грип се забранява търговията и транспортирането на домашни, диви и други птици и яйца за разплод. Забранява се и разселването на птици за дивечов запас.

Предстои да бъдат извършвани преброявания и ежедневни клинични прегледи на птиците отглеждани в населените места от област Добрич. Заедно с това ще бъдат вземани и необходимите проби за лабораторни изследвания при всеки случай на съмнение за инфлуенца по птиците.

 

Сродни публикации