Испания, Италия и Гърция са топ производителите на маслини в Европа » Съвети в земеделието

февруари 28, 2024

Испания, Италия и Гърция са топ производителите на маслини в Европа

Акценти

  • С малко повече от 300 хил. ха на четвърто място се позиционира Португалия

Повечето маслинови насаждения в ЕС са на възраст над 50 години

Производството на маслини в ЕС се оглавява от Испания. Общата площ на насажденията в страната представлява 55 % от отглежданите в ЕС. Повече от 2,5 млн. ха са били площите през 2017 г. Проучванията на Евростат показват, че те се увеличават с около 300 хил. ха за период от 5 години.

Втора след Испания се нарежда Италия. Площите с маслинови насаждения там надхвърлят 1 млн. ха. Това е близо ¼ от маслините, отглеждани в ЕС.

Гърция се нарежда на трето място с 670,68 хил. ха или 15% от площите в ЕС.

С малко повече от 300 хил. ха на четвърто място се позиционира Португалия. Тези площи представляват 7% от насажденията в ЕС.

Франция, Хърватия, Кипър и Словения си разпределят 1% от площите.

Въз основа на тези данни става ясно, че в ЕС повече от 4,5 млн. ха са заети с маслини. Любопитното е, че над половината от насажденията са на възраст превишаваща 50 години.

 

Сродни публикации