Искане по Регламент » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Искане по Регламент

ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ПО РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Информация за субекта на данни:


В случай на законово или договорно основание за обработка на данните, не е възможно данните Ви да бъдат изтритиОписание на искането, дейностите по обработване и данните, за които се отнася:


Декларирам, че посочените по-горе данни са верни и с настоящото заявявам пред СНЦ „Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове“ искането ми, посочено по-горе, относно описаните данни и дейности. *