Информация за реализираните билки се подава до 20 януари » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Информация за реализираните билки се подава до 20 януари

Акценти

  • Всички пунктове, които извършват дейност по събиране, търговия и/или съхранение на билки са длъжни да обявят дейността си в РИОСВ

Предвидени са парични глоби за физическите лица и имуществени санкции до 2 500 лв. за юридическите

Въз основа на изискванията на Закона за лечебните растения, всички отговорници на билкозаготвителни пунктове до 20 януари 2019 г. трябва да представят обобщена информация за извършените през 2018 г дейности. Тук влизат данните за изкупените, обработени и реализирани билки, както и за складовите наличности.

Предвидени са санкции за всички, които не спазят сроковете за подаване на информацията или представят невярно съдържание. Глобите за физическите лица са в размер от 100 до 1 000 лева. На юридическите лица се налагат имуществени санкции в размер от 300 до 2 500 лева.

По данни на РИОСВ-Хасково в териториалния му обхват функционират 13 пункта за изкупуване на билки. Те са в Кърджали, Крумовград, Момчилград, Свиленград, Ивайловград, Симеоновград, с.Константиново, общ. Симеоновград, Тополовград и четири в Любимец.

По оперативни данни през последните години от областта са събирани риган, чубрица, лайка, шипка, градински чай, мурсалски чай (култивиран), лавандула и липа.

Задължително изискване за всички пунктове, които извършват дейност по събиране, търговия и/или съхранение на билки е да обявят дейността си в РИОСВ. Те са длъжни да регистрират книга за изкупените, реализираните и налични количества лечебни растения.

 

 

Сродни публикации