Информационни дни по ПМДР 2014-2020 г. ще се проведат във Варна и Балчик » Съвети в земеделието

юни 10, 2023

Информационни дни по ПМДР 2014-2020 г. ще се проведат във Варна и Балчик

Акценти

  • На срещите ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по няколко мерки

Експерти от Управляващия орган на програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) ще представят във Варна и Балчик възможности за кандидатстване.

Първата информационна среща ще се проведе на 28 август 2019 г., сряда,  от 11:00 ч. в сградата на община Варна.

Срещата в Бaлчик ще е на 29 август, четвъртък, от 10:00 ч. в комплекс „Мелницата“ (пл. „Капитан Георги Радков” № 1).

На срещите ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по следните мерки: 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” и 1.2 „Здраве и безопасност“, както и актуални мерки от стратегиите за ВОМР на МИРГ в района.

Допълнителна информация за кандидатстване по мерки по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. може д бъде намерена на следните линкове:

 

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ – повече информация ТУК.

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ – повече информация ТУК.

Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ – повече информация  ТУК.

Мярка 1.7 „Добавена стойност, качествонапродуктите и използване на нежелания улов” – повече информация ТУК.

 

За автора

Сродни публикации