Инфлуенца по птиците засегна стопанства в Пловдивско » Съвети в земеделието

февруари 05, 2023

Инфлуенца по птиците засегна стопанства в Пловдивско

Акценти

  • Към момента няма опасност за потребителите, а няма и засегнати хора

За недопускане разпространение на заболяването ще бъдат умъртвени и унищожени засегнатите пернати.

В края на миналата седмица бяха констатирани нови случаи на заболяването Инфлуенца по птиците (Н5). От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обявиха огнище в животновъден обект в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив и в обект – тип лично стопанство, в село Крумово, община Родопи, област Пловдив. На 5 април са били потвърдени пробите от Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт.

В обектите са засегнати кокошки носачки. Със Заповед №РД11-689 е разпоредено изпълнението на законосъобразни мерки за контрол и ликвидиране на заболяването.

Засегнатите животни ще бъдат хуманно умъртвени и унищожени. След това обектите ще бъдат почистени и дезинфекцирани. Определени са 3-километрови предпазни зони и 10-километрови зони за наблюдение около констатираните огнища на заболяването. Забранява се транспортирането на птици и продукти от тях в и от предпазните и наблюдаваните зони. Недопустими са още търговията и придвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод. Забранено е още и разселването на птици за подновяване на дивечовия запас.

Престои да се извършват клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища в предпазните зони. Необходимо е да се проведе епизоотично проучване за причините, довели до заболяването. Престои да бъдат свикани областната и общинските епизоотични комисии.

Към момента няма опасност за потребителите, а няма и засегнати хора. От БАБХ съобщават, че яйцата не са опасни за човешка консумация. Заразяването би могло да бъде причинено в резултата от пряк контакт с болни птици. За недопускане разпространение на болестта от БАБХ ще изтеглят и реализираните в търговската мрежа яйца с произход фермата за кокошки носачки.

Необходимо е фуражите и суровините за тях да бъдат съхранявани в закрити помещения.  Така ще се предотврати възможността диви птици да заразят фуража и питомните пернати.

В интернет страницата на БАБХ е публикувана интерактивна карта, която отразява движението на болестта Инфлуенца по птиците.

 

 

Сродни публикации