Ще увеличим ли интереса на младите към земеделието » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Ще увеличим ли интереса на младите към земеделието

Акценти

  • В подготвяния законопроект „Закон за поземлените отношения и опазване на земеделските земи“ една от основните теми засяга младите земеделски стопани до 40 години

Нужно е младите хора да поемат щафетата за развитие на селското стопанство

В подготвяния законопроект „Закон за поземлените отношения и опазване на земеделските земи“ една от основните теми засяга младите земеделски стопани до 40 години.

Голям е броят на страните-членки на ЕС, в които заетите в земеделието са предимно хора над 40 години. Проблемът със застаряващата работна ръка е изключително сериозен. Необходимо е той да бъде решен бързо и по възможно най-ефективния начин.

Според законопроекта подходящ метод е провеждането на търгове за имоти от държавния поземлен фонд. Те ще са насочени към младите земеделски производители ненавършили 40 години.

Важен акцент, който също е обстойно разгледан засяга начина на разпределение на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общински поземлен фонд. Нужно е правата на двата фонда да бъдат балансирани.

Засегнати са още и допълнителните промени, регулации и изисквания относно опазването на земеделските земи, строителството в тях и промяната в предназначението за неземеделски нужди.

земеделска земя

В момента тече общественото обсъждане на законопроекта. Следващата среща в тази връзка ще се проведе в залата на община Стара Загора на 20 септември 2018г. от 10:00 часа. Предвидено е консултациите по проекта да продължат до 26 септември 2018 г.

 

Сродни публикации