Интензивни проверки след началото на ловния сезон » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Интензивни проверки след началото на ловния сезон

Акценти

  • Досъдебно производство е образувано за отсичането, без редовно издадено позволително за сеч, на 22 броя дървета от зимен дъб

Над 4400 проверки извършиха през изминалата седмица служители от Изпълнителна агенция по горите и нейните териториални структури по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча.

Проверени са над:

  • 450 обекта за ползване на дървесина от горските територии;
  • 410 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина;
  • близо 1600 превозни средства, транспортиращи дървесина;
  • над 1200 ловци, риболовци и физически лица.

Служителите по горите са съставили 42 констативни протокола и 56 акта за установени нарушения по Закона за горите.

Задържани са 55 пространствени куб. м незаконна дървесина.

Досъдебно производство е образувано за отсичането, без редовно издадено позволително за сеч, на 22 броя дървета от зимен дъб. Нарушението е констатирано от служители на Изпълнителна агенция по горите в държавни горски територии на Държавно горско стопанство – Елена, в землището на с. Палици, Община Елена.

През изминалата седмица са възникнали 11 пожара в горски територии на площ от 159 дка. От началото на 2019 г. общият брой на горските пожари е 326, като засегнатата територия възлиза на 21 322 дка.

 

За автора

Сродни публикации