Инспекцията по труда в Благоевград откри редица нарушители в отрасъл „Растениевъдство“ » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Инспекцията по труда в Благоевград откри редица нарушители в отрасъл „Растениевъдство“

Акценти

  • Проверките за спазване разпоредбите на трудовото законодателство са били 154 на брой

Експерти от дирекция „Инспекция по труда“ – Благоевград през август тази година са извършили 16 проверки. При тях са установени 43 нарушения в отрасъл „Растениевъдство“.

По оперативни данни от началото на годината са предоставени 2 728 образци на еднодневни трудови договори. Това е с 850 броя повече за същия период на миналата година.

Проверките за спазване разпоредбите на трудовото законодателство са били 154 на брой.

Постъпили са сигнали и въз основа на тях са извършени 18 проверки. Подадените сигнали са във връзка с неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения за неизползван платен годишен отпуск. Подадени са такива и заради неоформена трудова книжка при прекратяване на трудовото правоотношение, работа без трудов договор, неизплатени командировачни на шофьори в отрасъл „Транспорт“.

При извършените проверки са констатирани 699 броя нарушения. От тях 357 са свързани с нарушаване на здравословните и безопасни условия на труд или:

  • – неосигуряване защита от директен и индиректен допир до ел. ток;
  • – нарушения, свързани с организацията и обученията и инструктажите, с оценката на риска;
  • – липса на актуални измерения на факторите на работната среда;
  • – липса на осигурени лични предпазни средства;
  • – други.
 

Сродни публикации