Инж. Николай Роснев ще открие Национална конференция „Растителното здраве – нови заплахи и превенция“ в Пловдив » Съвети в земеделието

ноември 30, 2022

Инж. Николай Роснев ще открие Национална конференция „Растителното здраве – нови заплахи и превенция“ в Пловдив

Акценти

  • Инициативата е по повод  Международната година на растителното здраве 2020

Заместник изпълнителният директор на БАБХ инж. Николай Роснев ще открие Национална конференция „Растителното здраве – нови заплахи и превенция“.

Тя е част от информационната кампания „Защити растенията – защити живота” под патронажа на Министъра на земеделието, храните и горите.

Събитието ще се състои утре, 16.01.2020 година, в град Пловдив.

Инициативата е по повод  Международната година на растителното здраве 2020. На 20 декември 2018 г., на своя сесия, Общото събрание на Организацията на обединените нации прие резолюция, с която обяви 2020 година за Международна година на растителното здраве.

Една от главните цели на инициативата е да:

  • – повиши осведомеността на обществото и политическата класа за значението на растителното здраве в разрешаването на проблеми от световно значение, включително глада, бедността, заплахите за околната среда;
  • – за повишаване на продоволствената сигурност, опазване на околната среда и биологичното разнообразие и стимулиране на икономическото развитие.

В рамките на Годината на растителното здраве 2020 ще се проведат Научна конференция с международно участие „Растителна защита от ново поколение и поглед в бъдещето” с обсъждане на всички аспекти на растителното здраве. Инициатор е Аграрен университет – гр.Пловдив.

Селскостопанска академия е организатор на конференция, посветена на:

  • – пчелите и нискорисковите продукти за растителна защита с участието на учени;
  • – оператори-пчелари;
  • – растителнозащитна индустрия.
 

За автора

Сродни публикации