Инж. Николай Роснев: Повишаване на усведомеността сред населението за здравето на растенията е основната ни задача в Годината на растителното здраве 2020 » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Инж. Николай Роснев: Повишаване на усведомеността сред населението за здравето на растенията е основната ни задача в Годината на растителното здраве 2020

Акценти

  • Здравето на растенията е ключов фактор за здрави гори, устойчиво селско стопанство и запазване на биологично разнообразие в световен мащаб

„Повишаване на усведомеността сред населението за значението на растенията и тяхното здраве, с цел опазване на околната среда, е основната ни задача в Годината на растителното здраве 2020“.

Това заяви заместник изпълнителният директор на БАБХ инж. Николай Роснев. Това се случи по време на официалното откриване на Националната конференция „Растителното здраве – нови заплахи и превенция“ в Пловдив.
С нея се постави началото на Международната година на растителното здраве 2020 под патронажа на МЗХГ.
Здравето на растенията е ключов фактор за здрави гори, устойчиво селско стопанство и запазване на биологично разнообразие в световен мащаб. Опасността от въвеждане в Европа и в часност на територията на Република България, на вредители и болести по растенията, е потенциална заплаха за сериозни икономически щети. Това ще доведе и до ограничение развитието на селското стопанство“, каза инж. Роснев.

През тази година да влезе в сила ново фитосанитарно законодателство.

„Специално внимание в Годината на растителното здраве ще обърнем и на пчелите“, допълни инж. Роснев.
„Растителната защита в България е с много стари традиции и е един от най-важните и отговорни сектори в земеделието“, заяви зам.-директорът на ЦОРХВ д-р Илиян Костов.
„Предотвратяването на разпространението на вредители и болести по растенията е от огромно значение за намаляването на икономическите загуби и повишаването на добивите“, коментира той.
 

За автора

Сродни публикации