Индивидуални помощи de minimis ще бъдат осигурени за пчеларите » Съвети в земеделието

ноември 30, 2022

Индивидуални помощи de minimis ще бъдат осигурени за пчеларите

Акценти

  • В случай на съмнение за масово натравяне, пробите ще се поемат за сметка на  Българската агенция по безопасност на храните

Предстои да се направи калкулация и да се одобри точният размер на помощта.

Вчера, на 8 май 2019 г., по време на Консултативния съвет по пчеларство бяха дискутирани проблемите във връзка с високата смъртност при пчелите. Стана ясно, че пострадалите пчелари ще получат обезщетените под формата на индивидуална помощ de minimis. Компенсация ще има за всички, чиито документи са окомплектовани. Това означва, че трябва да има подадена жалба, съставен констативен протокол и взети проби за установяване  причината за смъртността при пчелите. Предвидено е в най-кратки срокове да се направи калкулация на точния размер на помощта. След това тя ще бъде гласувана на заседание на Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

Паралелно с това беше решено да се направят промени в нормативните документи, които касаят сектора. Стигна се до консенсус за промени в Наредба № 13 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Пчеларите ще имат на разположение една седмица, за да подадат своите предложения. След това работна група ще ги обсъди и обобщи. Предвидено е да се разпишат процедурни правила, за да се знае какъв е редът за взимане на проба и как се установява нарушението. След това ще се извърши обучение на служители от всички 28 области в страната. По този начин ще се избегне падането на актове в съда.

В случай на съмнение за масово натравяне, пробите ще се поемат за сметка на  Българската агенция по безопасност на храните. Тези проби имат арбитражна стойност и могат да се използват като веществено доказателство в съда. Предвидено е в дългосрочен план да се дооборудва лаборатория на БАБХ в Пловдив. Целта е тя да може да се използва не само за изследвания на  растения, но и за пчели.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов обясни, че е необходимо да се постигне баланс между интересите на хората, които се занимават с производството на различни култури и тези, които се занимават с отглеждането на пчели. Важно за развитието и а двата сектора е те да не си пречат взаимно. Според него и  земеделските производители и пчеларите искат да има прозрачност, всичко да е ясно и по правилата.

 

Сродни публикации