Имитиращите и млечните продукти вече ще са на различни щандове » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

Имитиращите и млечните продукти вече ще са на различни щандове

Акценти

  • Имитиращите продукти вече ще бъдат строго контролирани и отличавани
  • Млечните термини като „мляко“, „сирене“, „масло“ трябва да бъдат защитени и в бъдещата ОСП

Според промените в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, която прие правителството, имитиращите продукти вече ще бъдат строго контролирани и отличавани.

Тези от тях, който съдържат и мляко в хранителния си състав ще трябва да се предлагат в търговската мрежа предварително опаковани, т.е. да пристигат в магазините готови за продажба. За тях трябва да бъдат обособени отделни щандове или места, които ясно и отчетливо да ги разграничават от млечните продукти. Задължително е да бъдат обозначени с надпис „Имитиращи продукти“. Необходимо е да бъдат въведени и допълнителни изисквания за начина на предлагането им и за информацията относно техните характеристики.

Европейската млечна асоциация, Европейската асоциация за търговия с млечни продукти и най-голямата организация на фермерите „Копа-Коджека“ застанаха зад идеята за защита на млечните продукти в бъдещото законодателство на ЕС като остро осъдиха подвеждащите описания в търговската мрежа. Според тях млечните термини като „мляко“, „сирене“, „масло“ трябва да бъдат защитени и в бъдещата ОСП и да се използват само и единствено за мляко и млечни продукти.

От юни месец тази година млечната индустрия разполага с ръководство издадено от Европейската млечна асоциация, което да се внесе яснота относно употребата на защитени термини, наименования и описания при продажбите на млечни продукти на общия европейски пазар. Също така то трябва да послужи за прилагане на мерки на национално ниво.

 

Сродни публикации