Има ли промяна в цените на различните култури за една година » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Има ли промяна в цените на различните култури за една година

Акценти

  • Оранжерийните домати бележат спад в цената си с 3 %
  • Средната изкупна цена на хлебната пшеница към дата 20.06.2018 г. е била 289 лв./тон без ДДС

Разглеждайки движението на цените на зърнените култури за миналата и тази година на базата на седмични сравнения на данните са направени по-долу описаните заключения.

Средната изкупна цена на хлебната пшеница към дата 20.06.2018 г. е била 289 лв./тон без ДДС. Седмица по-късно на 27.06.2018 г. вече бележи понижение и е 285 лв./тон без ДДС, което е с -1,4% по ниско.

Седмичното изменение при фуражната пшеница за същите дати е -1,4 % и към 27.06.2018 г. тя се е търгувала за 275 лв./тон без ДДС, което е с 4 лв./тон без ДДС по-ниско от цената отчетена предходната седмица.

Ечемикът бележи ръст от 0,4 %, който е равен на 1 лв./тон без ДДС. Неговата средна изкупна цена към 27.06.2018 г е вече 279 лв./тон без ДДС.

При рапицата и царевицата средните изкупни цени запазват своите стойности за двете последователни седмици на разглеждания период.

Оранжерийните домати бележат спад в цената си и то с 3 % за разглеждания период. При черешите обаче се наблюдава значително повишение на средната цена на едро, а именно с цели 16,5 %.

Сравнявайки средните цените на едро на картофите към дата 30.06.2017 г. и 29.06.2018 г. се наблюдава понижение от -19,2 %, при доматите има повишение от 8 %, а при ябълките от 1,3 %. За сметка на това черешите са се продавали по-скъпо към дата 30.06.2017 спрямо края на месец юни тази година.

 

Сродни публикации