Изясняват се причините за появата на мъртва риба в района на село Жабляно » Съвети в земеделието

октомври 30, 2020

Изясняват се причините за появата на мъртва риба в района на село Жабляно

Акценти

  • Експертите са извършили измервания на полеви показатели на място на повърхностна вода

Сигнал за мъртва риба в района на земенското село Жабляно са проверили служители на екоинспекцията в Перник.

Проверката е извършена съвместно с експерти от Басейнова дирекция в Благоевград и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Сигналът е постъпил на „Зеления телефон“, предаде БНР.

След извършен оглед на язовир „Пчелина“ до град Земен е установено, че ВЕЦ “Пчелина“ не е работел от началото на септември, включително и по време на инспекцията.

Във водното огледало, преливника и бързооттока на язовира е установено наличие на умряла риба. Тя е била повличана от  оттичащата се вода през преливника по течението на река Струма, включително и под моста на реката в село Жабляно.

Експертите са извършили измервания на полеви показатели на място на повърхностна вода. Направена е и дълбочинна проба по показатели киселинност, разтворен кислород,  процента на кислорода и електропроводимост. Всички показатели са били в рамките на допустимите норми.

Днес ще се извърши ново пробовземане от водите на язовир „Пчелина“ и река Струма при село Жабляно. Очаква се от РИОСВ-Перник да обявят  резултатите от последващия лабораторен анализ.

 

Сродни публикации