Изтича срокът по няколко схеми на ДФЗ » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Изтича срокът по няколко схеми на ДФЗ

На 28 февруари 2020 г. изтичат няколко важни срока, свързани със няколко схеми на държавни помощи, прилагани от ДФЗ.

Ето ги и тях:

Подаване на заявления за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”;

Подаване на заявления за подпомагане по схемата Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“;

Срокът за корекции на технически грешки в описите на фактури от заявления, подадени в Кампания 2019 по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”.

Допълнителна информация за всяка от схемите може да бъде намерена в сайта на ДФ „Земеделие“, раздел „Държавни помощи“.

 

За автора

Сродни публикации