Скоро изтича срокът за прием по мерките на НПП » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Скоро изтича срокът за прием по мерките на НПП

Акценти

  • За помощ при закупуването на дребен пчеларски инвентар се кандидатства по мярка А

Финансирането предвидено за 2019 г. е в размер на  4 758 590 лв.

Напомняме на всички пчелари, че до 18 януари 2019 г. ще се приемат документи за финансово подпомагане през 2019 г. Кандидатстването става в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическите лице и по адресна регистрация на юридическите.

Одобрените кандидати ще получат средства за борба с вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки. Финансирането ще бъде разпределено между бенфициентите, участвали по мерки Б, Г и Д от НПП 2017-2019 г.

При оценка на заявления на кандидати, които имат преминат курс с продължителност 30 часа „ОСНОВИ НА ПЧЕЛАРСТВОТО“ ще получат 15 точки по Мярка Д.

Курс 30 часа пчеларство

За помощ при закупуването на дребен пчеларски инвентар се кандидатства по мярка А.

По мярка В се предоставя финансиране за развитие на подвижното пчеларство.

Финансовите средства, които предстои да бъдат разпределени през настоящата година са в размер на 4 758 590 лева.

Още по време на приема през ноември 2018 г. бяха подадени около 1 400 заявления за подпомагане. Търсената чрез тях финансовата помощ  беше в размер над 3,9 млн. лв.

 

Сродни публикации