Изтича срокът за отчитане на пръсканията при картофите » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

Изтича срокът за отчитане на пръсканията при картофите

Акценти

  • За подпомагане се приемат разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на заявлението за кандидатстване в ДФЗ, преди дейността по контрол на вредителите да е започнала

Изтича срокът, в който земеделските стопани трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения.

Срокът е до 29 май 2020 г. (петък).

Документи се приемат в областните дирекции на ДФЗ. Крайният срок за изплащане на субсидиите е 22 юни 2020 г. Кандидатстването по схемата беше от 9 март до 15 май 2020 г. Тя е предназначена за малки и средни предприятия – земеделски стопани, които отглеждат картофи на площи с размер над 1 дка.

Финансовият ресурс по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“ е в размер на 1,8 млн. лева за 2020 г.

По схемата ще се компенсират направените разходи само за тези препарати, които са разрешени в Р.България за химичен контрол на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).

Картофопроизводителите сами избират продукта за растителна защита. Подпомагат се до 100 % от стойността му, но не повече от размера на държавното подпомагане на хектар по продукти и не повече от 850 лв./ха, с включен ДДС.

 

За автора

Сродни публикации