Изряден хотел провериха от МЗХГ » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Изряден хотел провериха от МЗХГ

Акценти

  • За „Създаване на център за деца скаути за нощуване на палатки” е поискана субсидия в размер на 197 626, 52 лв.

Подадено е проектно предложение за създаване на „Център за деца скаути за нощуване на палатки“.

Два обекта, подали проектни предложения чрез МИГ ,,Берковица и Годеч“ бяха проверени на 10 юни 2019 г. Целта е чрез тези инспекции на място да се установи дали обектите, които кандидатстват за финансиране работят по предназначение. Извършва се преглед на документи, доказващи реалното функциониране на обекта като място за настаняване. Предвидено е резултатите от тези две проверки да бъдат предадени с доклад на Държавен фонд „Земеделие“. Проектите ще бъдат разгледани, за да се установи дали са допустими. Ще се извършват и допълнителни проверки.

Вторият проверен обект е за проектното предложение на хотел в гр. Берковица. За него кандидатът е подал проектно предложение чрез „МИГ Берковица и Годеч“ за финансиране на проект „Развитие на туристическия потенциал на хотел в гр. Берковица” – оборудване и ремонт по ,,Програма за развитие на селските райони‘‘ (2014-2020 г.). Исканата субсидия е в размер на 179 157,00 лв.

От построяването си през 2009 г. досега обектът съществува като хотел за туристическо настаняване. При проверката е установено, че през всяка година до момента има реализирани нощувки от български и чуждестранни граждани. Те са водени в отделни регистри. Документите са изрядни и хотелът се използва за настаняване на туристи. Досега обектът не е ползвал финансиране с европейски средства. Въз основа на събраните данни може да се заключи, че хотелът ще използва предвидените в проектното предложение инвестиции по предназначение, за настаняване на туристи, а не за собствени нужди.

Още едно проектно предложение подадено чрез „МИГ Берковица и Годеч“ е проверено. То е за финансиране на проект „Създаване на център за деца скаути за нощуване на палатки”. Размерът на исканата субсидия е 197 626, 52 лв. Чрез него следва да се даде възможност за провеждане на тренировъчни лагери за деца от региона. Той е изцяло ангажиран за работа с тях. Кандидатстващият за финансова помощ е обяснил, че няма свързаност с местната власт, както и роднински или бизнес отношения с Местната инициативна група.

Собственичката на имота, която е кандидат за инвестицията, е член на българско скаутско сдружение. По нейна информация у нас има 20 скаутски клуба. С инвестицията в с. Ягодово те ще станат 21.

 

Сродни публикации