Последователно се изпълняват поръчките за дърва » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Последователно се изпълняват поръчките за дърва

Акценти

  • Все още има възможност на преференциални цени да бъде закупена дървесина за огрев поразена от корояди

Очаква се през този и следващия месец заявките за дърва за огрев да се увеличат

За осигуряването на дърва за огрев в страната се грижат 6 държавни предприятия. Те усилено работят по изпълнението на планираните добиви. Чрез директни продажби през септември са осигурени дърва за огрев в размер на 700 хил. пространствени кубични метра. Това количество представлява повече от 54% от планираните за годината директни продажби. Напълно достатъчно е, за да осигури нужните количества за над 101 хиляди домакинства.

Равномерно се извършват добивите и се изпълняват поръчките съобразно списъците с кандидатите, заявили желание да закупят дърва за огрев за зимата. Към момента добивите, количествата, осигурени от временните складове и тези с разрешения за добив на корен са близки до отчетените за същия период през изминалата година. Очаква се интересът на потребителите да се увеличи през този и следващия месец. Сравнително по-малко са били заявките постъпили през летните месеци.

Цени и начини на покупка

Цените тази година са сравнително близки до миналогодишните. От Южно централно предприятие уведомяват, че все още има възможност да бъде закупена дървесина за огрев поразена от корояди. Цената й е преференциална и е 1 лв. за кубик. Добивът й е директно „на корен“.

Възможностите за снабдяване с дървесина за огрев са няколко. Основно покупките се осъществяват чрез директна продажба от временен склад и „на корен”. Освен това още 1 138 000 плътни куб. метра (или 1 810 000 пространствени куб. м) дървесина се продава чрез търгове и по ценоразпис на юридически лица и фирми. Те на свои ред продават дървесината на крайните потребители.

Места за добив

Дървесината за огрев се добива и в гори, които са собственост на общини, юридически, частни лица и религиозни организации. Количествата осигурени от там са приблизително една трета от добивите в държавните територии. В горските територии е засилен контрола и още от началото на годината се извършват проверки. До момента те са над 260 000. В резултата от тях са съставени близо 7 000 акта и са задържани над 4 000 куб. м. плътна дървесина. Почти 3 500 куб. м. от нея са за огрев.

Общото количество дървесина осигурено от всички различни източни от началото на годината до края на септември е в размер на над 2 182 352 плътни куб. м. Това показват данните на Изпълнителната агенция по горите. Към момента не е отчетен по-висок износ на дървесина от страната.

 

 

Сродни публикации