Изпълнителният директор на агенцията по горите откри ловния сезон » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Изпълнителният директор на агенцията по горите откри ловния сезон

Изпълнителният директор на агенцията по горите инж. Григор Гогов откри ловния сезон на дребен дивеч. Ловният излет се проведе в местността „Света Троица” на територията на ловно сдружение София- Запад в пределите на ТП „Държавно ловно стопанство – Витошко-Студена”.

Инж. Григор Гогов поздрави българските ловци от името на министъра на земеделието и храните Васил Грудев, който им пожелава наслука, много позитивни емоции по време на ловните излети и сезон без инциденти.

Инж. Гогов съобщи, че тази година успешно издържалите изпити за придобиване право на лов са  3 750  човека. „Общо 4 250 бяха кандидат-ловците, които бяха препитвани след завършен курс на обучение и практическа подготовка.”, добави той. Той отбеляза, че през 2014 година ловния билет са си заверили  114 000 ловци.

„България е страна с традиции в отстрела на трофейни екземпляри и голяма част от любителите на лова идват в България именно с тази цел”, изтъкна изпълнителният директор на ИАГ и поясни, че през последните години ловът на дива свиня остава най-предпочитания от чужденците поради атрактивните ловни полета и възможността за отстрел на трофеи. По думите му от едрия дивеч освен дивата свиня предпочитани видове са благородния елен, муфлон, сърната и елена лопатар. От дребния дивеч интерес предизвикват бекас, гургулица, пъдпъдък, фазан и яребица. Основна част от чуждестранните ловци, посетили страната за лов на едър дивеч са от Германия, Испания, Италия и Франция. Към дребния дивеч предпочитания имат чуждестранните ловци предимно от Италия, Гърция, Испания и Франция.

Приходите от организиран ловен туризъм (ОЛТ) през 2013 г. възлизат на 4 570 842лв., което е с 13% повече от отчетените за 2012 г. През 2013 г. по линия на организирания ловен туризъм са ловували 4 558  ловци. За сравнение през 2012 г. в страната са упражнили своето хоби 3 557 ловци, отбеляза инж. Гогов.

Той подчерта, че нарушенията, свързани с употребата на алкохол, липсата на сигнална екипировка и не носенето на ловен билет са установени основно в началото на ловния сезон. В следствие на предприетите мерки и засиления контрол от страна на горските инспектори тези нарушения са ограничени. „Въвеждането на ежеседмичните проверки по време на активния ловен сезон дава много добри резултати и е едно от мероприятията по контрола, което води до ограничаване на нарушенията по Закона за лова и опазване на дивеча”, убеден е Гогов.

Във връзка с предотвратяване на инциденти и нарушения Министерството на  земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите призовават към спазване на Закона за лова и опазване на дивеча и към следване на ловната етика и морал. Ще се упражни засилен контрол по изпълнение на законовите разпоредби и опазване на дивеча по време на ловния сезон. Преди започване на ловния излет ръководителят на лова проверява наличието на ловен билет, членска карта и документа за носене на ловно оръжие и попълва разрешително за лов. На санкция подлежат ловци, които не са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят при групов лов на дива свиня и на дребен дивеч. Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов. Провеждането на инструктаж на участниците в лова е задължително.

 

За автора

Сродни публикации