Използване на полиетиленово фолио като мулч при полско производство на зеленчуци » Съвети в земеделието

Използване на полиетиленово фолио като мулч при полско производство на зеленчуци

Мулчирането с полиетиленово фолио с различни цветове (черно, червено, кафяво, зелено, сребристо) все повече ще навлиза в практиката. На българският пазар се предлага основно черно неперфорирано и перфорирано фолио с различна дебелина. Разликата между двата вида фолио се състои в улесняване на технологичния процес чрез използването на перфорирано фолио, като се прави икономия на време и труд при разсаждането на зеленчуковите култури. Отворите във фолиото са на точно определени разстояния, с еднакъв диаметър. Когато се използва обикновено фолио, работникът трябва първо да пробива (разкъсва) фолиото на определените разстояния и след това да разсажда. При това разкъсване не винаги може да се спазват точните разстояния и точните и еднакви размери на отворите. Ето защо за предпочитане е перфорираното.

Използването на полиетиленов мулч има редица предимства пред непокрита почва – осигурява контрол на плевелите в реда. задържа влагата и елиминира изпаряването на почвената вода. Директно влияе върху микроклимата около растението и увеличава или намалява температурата на почвата, в зависимост от цвета на материала. Температурата на почвата под полиетиленовия мулч зависи от топлинните му възможности – отразяване или поглъщане на слънчевата радиация. Черният мулч абсорбира ултравиолетови (М), видими и инфрачервени лъчи и оптимизира условията, като предава топлината към почвата. Повечето абсорбирана енергия от фолиото може да се предаде на почвата само ако контактът между почвената повърхност и мулча е добър. Въпреки че много видове зеленчукови култури растат успешно върху мулч, най-добри резултати се получават при домати, пипер, краставици, патладжан и пъпеш.

Перфорирано фолио за полско производство на зеленчуци

Предимства на мулчирането:
– Повишава почвената температура;
– Подобрява състоянието на почвата – под покритието остава рохкава и добре аерирана, корените имат свободен достъп до кислород и микробиалната активност е отлична;
– Понижава се степента на измиване на торовете – водата минава под непромокаемия мулч и торовете максимално се усвояват;
– Редуцира удавянето на растенията – водата изтича само в реда чрез капкова система и не причинява заливане на растенията;
– Намалява изпаряването – почвената вода се задържа под покритието;
– По-чиста продукция – зеленчуците са по-чисти и без загниване. Мулчът трябва да е добре опънат, за да изтича водата и да не се задържа върху фолиото. Ако то не е добре опънато и има хпътвания, на тези места след дъжд ще се задържи вода и ще причини загниване на зеленчуците, лежащи непосредствено върху него;
– Елиминирано е нарязването на кореновата система – обработки на почвата не са необходими и кореновата система не се наранява. При необходимост може да се обработват ивиците между мулчираните лехи, но и тогава корените на растенията не се нараняват:
– Редуцира се проблемът с плевелите – черният полиетиленов мулч осигурява перфектен контрол на плевелите в реда. При необходимост само ивиците между лехите се третират с хербициди;
– По-ранен добив – черният мулч ускорява узряването на зеленчуците с 2 до 14 дни.

Машинно опъване на перфорирано фолио върху профилирана повърхност

Недостатъци на мулчирането:
– По-високата първоначална цена (пластичното фолио и капковата система ще увеличат цената на продукцията) ще се компенсира от печалбата от по-ранното предлагане на продукция на пазара, по-доброто качество на зеленчуците и повишеният добив.
– Засилен контрол – мулчът и капковата система трябва да бъдат ежедневно контролирани.
– Увеличаване на конкуренцията между културното растение и плевелите – плевелите може да растат през дупките в мулча в близост до културата.

Подготовка и оформяне на почвата
Предварително полето се почиства от растителни остатъци и камъни, изорава се. култивира се и се фрезова няколко кратно. Целта е да се създаде добре заравнена почвена повърхност за по-добър контакт между мулча и почвата. Ако е създадено въздушно пространство между мулча и почвата вследствие от груба обработка на повърхността и оставяне на по-едри буци, тогава затоплянето на почвата ще е по-малко от очакваното.

Оформянето на почвата се извършва машинно, като се оформя едно или няколко легла. С някои машини почвата първо си надига, а след това се оформя леглото, с една операция. С други – почвата първо се оформя чрез надигане с дискове, а след това се компресира на еднаква височина – ръбовете трябва да са на еднаква височина.

Трябва да се вземе под внимание, че през пролетта преобладават дъждовни дни и поради тази причина може да се закъснее с поставянето на мулча и засаждането на растенията. От друга страна рано поставеният мулч често прави възможно засаждането на растенията да стане по-рано с 10-14 дни. Температурата на въздуха трябва да не е по-ниска от 10ºС и в почвата трябва да има достатъчно влага.
Преди поставянето на мулча се монтира капковата система. Поставянето на мулча се извършва машинно.
В зависимост от дебелината и вида на мулча, ежегодно или след две години той се сменя. По принцип черното перфорирано фолио е по-устойчиво, но пък се поврежда от слънцето, затова се сменя след две години.

Торене
От площта се взима средна почвена проба, която се дава за анализ на съдържанието на хранителни вещества и на базата на получените резултати, и според изискванията на културата, която ще се отглежда, с основната обработка на почвата ( б.р, – извършва се най-често през есента или рано напролет) се внася необходимото количество минерални торове, както следва:
Азот – 15-25% от общото количество с основната обработка, а остатъкът – като подхранване през вегетацията;
фосфор – цялото количество или 20-50% с основната обработка, а остатъкът като подхранване за постигане на баланс според раз-витието и потребността на културата;
Калий -20-30% от общото количество с основната обработка, а остатъкът като подхранване за постигане на баланс според развитието на културата.

През вегетацията подхранването на растенията се извършва чрез капковата система. Всички растения получават еднакви количества хранителни елементи, те се подават в зоната на кореновата система и по този начин се увеличава ефективността на торенето.
При използаване на тровете чрез капковата система е необходимо е да се познават:
– Растежните особености на земеделските култури изисквания къмхраненето и особеностите накореновата система.
– Химични показатели на почвата – разтворимост и подвижност на хранителните елементи, механичният състави запасеността с хранителни вещества.
– Киселиността на почвата(рН). Оптималната стойност е между 6,0-6,5 рН. При тези стойности се осигурява достъпност на всички хранителни елементи до растенията.
– Химичните показатели на торовете – възможност за смесването им и разтваряне в поливната вода.
– фактори на водата – рН (оптимална стойност 6,0) и засоленост.

За подхранване се използват всички твърди и течни торове, съдържащи макро – и микроелементи и са водоразтворими. Да не се използват торове, съдържащи хлориди – те оказват отрицателно въздействие върху културите, понижават качеството и до-бива. От азотните торове са подходящи амониевият нитрат (1МН4ТОЗ) и амониевият сулфат (N144)2 504, от фосфорните торове – моноамониев фосфат (МАР). монокалиев фосфат (МКР) и фосфорна киселина, а от калиевите торове – калиев нитрат (К1Ч03) и калиев сулфат (К23О4).

Някои торове може да се смесват, а други не. Признак за това е образуването на утайка – в такъв случаи комбинирането е невъзможно (торовете са несъвместими). Това винаги трябва да се има в предвид, когато се тори чрез капковата система. Торенето е специфично и за всяка зеленчукова култура има съставени схема, базирайки се на следните фактори – запасеност на почвата с хранителни вещества; почвеният тип и рН на почвата; сортът на зеленчуковата култура: отделните фази и етапи на развитие на растението – вегетативен растеж, цъфтеж, плодообразуване, беритбен период, брои растения на декар; очакван добив.
Определянето на хранителния баланс на растенията се установява чрез наблюдение на някои диагностични органи – листа (големина, оцветяване), цветове – (изресяване), и др. които дават косвена информация за общото съдържание на хранителни вещества в растението и са добър индикатор за хранителния статус на растението или чрез листна диагностика, изготвена в специализирана лаборатория

Засаждане
При използване на полиетиленовото фолио като мулч – засаждането е ръчно, в дупки, направени с градинско садило в отворите на фолиото. Особено важно е при това да не се подгъват корените, а връхната част на растенията да остане над повърхността на фолиото. След това се полива независимо от влажността на почвата. Засаждането е в определен срок за всяка култура. Използва се готов разсад. Вече има създадени и разсадо – посадъчни машини, които могат да засаждат разсадите механизирано, но цената им е доста висока

Напояване
Изисква се капково напояване. Честотата на поливане зависи от почвения тип и фазата на развитие на растението. Трябва да се поддържа равномерен и подходящ поливен режим за съответната култура.

Борба с плевелите, болестите и неприятелите
Мулчът (фолиото) осигурява отличен контрол на плевелите – редуцира растежа им като създава физическа преграда.
От фунгицидите и инсектицидите чрез капковата система могат да се използват само тези. които имат системно действие и се предвижват от кореновата система към надземните органи. Подходящи за използване чрез поливната вода с капковата система са фунгицидите – метил топсин, фундазол, превикур. алиет; от инсектицидите – видейт и др. Препаратите с контактно действие се прилагат чрез листно пръскане, механизирано или с гръбна пръскачка, в зависимост от размера на площите.

 

Свързани новини