Изплащат първия транш от 11 милиона лева за изхранване на животни през 2014 година » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Изплащат първия транш от 11 милиона лева за изхранване на животни през 2014 година

Средствата ще бъдат изплатени по схемата de minimis на земеделски производители, които отглеждат едър и дребен рогат добитък от основно стадо – крави, биволици, овце-майки и кози-майки.Условието е животновъдите да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 г.

 

Документи ще се подават от 7 до 23 април 2014 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на регистрация на юридическите лица. Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 8 до 23 май 2014 г.

 
Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2012 – 2014).
 

За автора

Сродни публикации