Започна изплащането на почти 16 млн.лв. по ПНДЖЗ » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Започна изплащането на почти 16 млн.лв. по ПНДЖЗ

Акценти

  • Първите средства следва да бъдат изплатени през месец ноември 2018 г. и ще са в размер на 19,80 лв.

Средствата са за Кампания 2018 г. и ще бъдат разпределени на два транша

В края на миналата седмица на 7 595 животновъди бяха разпределени част от 15 707 738 лв. Това беше първият транш за заявилите участие по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖЗ), за Кампания 2018.

Ставката за плащане на едно допустимо за подпомагане по ПНДЖЗ животно е определена със Заповед на № РД 09-994. Съгласно разписаното в нея, сумата се разпределя на два транша. Първите средства следва да бъдат изплатени през месец ноември 2018 г. Те ще са в размер на 19,80 лв. Остатъкът от сумата, до пълния размер на ставката за животно, ще се разпределя през месец януари 2019 г. Той ще бъде в размер на 19,80 лв. Така в края на тази и началото на следващата година следва да бъдат изплатени всички финансови средства по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството.

Кандидатите, които имат право да получат финансова подкрепа по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖЗ) трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да отглеждат в стопанствата си 50 или повече овце-майки и/или кози-майки;
  • да отговарят на изискванията на чл. 39 от НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. Максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за посочената година.

Заповедта можете да видите ТУК.

 

Сродни публикации