Изплатиха още 516 хил. лeва субсидии за развитие на рибарския сектор » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Изплатиха още 516 хил. лeва субсидии за развитие на рибарския сектор

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция преведе 516 271 лв. по два проекта от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Единият проект е по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” и е за преустройство на производствена база за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки в село Варвара, община Септември. Стойността на изплатения аванс е 511 471 лв. Общият размер на инвестицията е 1 704 906 лв.
Разплащателната агенция изплати субсидия от 4 800 лв. и по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” за проектно предложение „Обзавеждане и оборудване на стаи за настаняване в гр. Тутракан”. Общата инвестиция е за 10 650 лв.
Безвъзмездната финансова помощ по двата проекта е 60% от размера на одобрените и реално извършени разходи, от които 75 на сто се осигуряват от Европейският фон за рибарство (ЕФР), а 25 % – от държавния бюджет.

 

За автора

Сродни публикации