Изплатени са още средства за хуманно отношение към животните » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Изплатени са още средства за хуманно отношение към животните

Акценти

  • Преведената сума е над 1 394 186 лева

Още 147 земеделски стопани получиха финансово подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“. Преведената сума е над 1 394 186 лева. Общият размер на плащанията до момента по мярката достигна 2 914 896 лева изплатени на 315 земеделски стопани. В това число са включени разплатените на 14 ноември средства,

По данни на ДФЗ 611 стопани за заявили подпомагане по мярката. След приключване на всички проверки поетапно ще се изплащат и средствата за останалите одобрени кандидати.

Всеки бенефициент, подал заявление и желаещ да получи допълнителна информация в областните дирекции на ДФЗ, където се извършва обработката на заявленията.

 

Сродни публикации