Изплатени са близо 1 млн. лева по Схемата за млади земеделски стопани » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

Изплатени са близо 1 млн. лева по Схемата за млади земеделски стопани

Държавен фонд „Земеделие“ преведе близо 1 млн. лева по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС). Подпомагане получават близо 3 000 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2015 и са отбелязали участие по МЗС.

Прилагането на Схемата за млади земеделски стопани като част от директните плащания започна от Кампания 2015. Изискванията са описани в чл. 15 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст до 40 години към годината на първото подаване на заявление по схемата. Земеделски стопани, които са заявили участие през 2015 г., са допустими за подпомагане по схемата до петата година от създаване на стопанството.

Субсидия се отпуска за първите 30 ха, допустими по СЕПП, като плащането представлява надбавка от 25% от подпомагането на хектар по Схемата за единно плащане на площ.

Тези от стопаните, които са кандидатствали за първи път по схемата за млади земеделски стопани в срок до 1 декември 2016 година трябва да представят диплома за завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарна медицина.

Тези, които нямат завършено образование в посочените курсове е задължително да преминат курс с продължителност от 150 часа.

Повече информация и условия за записвания за курса можете да намерите ТУК.

 

За автора

Сродни публикации