Износът на пшеница през Пристанище Варна расте » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Износът на пшеница през Пристанище Варна расте

Акценти

  • 9,8 % увеличение на износа на пшеница
  • 143,3 % увеличение на износа на слънчоглед

За периода юни 2017 – юни 2018 е регистрирано увеличение на износа на пшеница и ечемик през „Пристанище Варна“ ЕАД. За разлика от тях при рапицата се наблюдава значително намаление. Сравнявайки периодите 03.07.2016 –  01.07.2017 и 03.07.2017 – 01.07.2018  данните за трите култури са както следва:

  • 9,8 % увеличение на износа на пшеница;
  • 449,4 % увеличение на износа на ечемик;
  • -38,3 % намаление на износа на рапица.

През терминал Бургас – Изток 1 са отчетени 19,7 хил.тона изнесена пшеница. Това са почти 44% по-малко спрямо предходния отчетен период. От там обаче експорт на рапица и ечемик не е направен.

Почти аналогична е ситуацията с експорта на царевица и слънчоглед. Сравнявайки отчетните периоди 04.09.2016 – 01.07.2017 и 04.09.2017 – 01.07.2018 данните за движението на културите през „Пристанище Варна“ ЕАД изглеждат така :

  • 130,9 % увеличение на износа на царевица;
  • 143,3 % увеличение на износа на слънчоглед.

Няма постъпили данни за регистриран износ на царевица и слънчоглед от „Пристанище Бургас“ ЕАД.

За същия период не е извършван внос на зърнени и маслодайни култури и през двете пристанища.

 

Сродни публикации