Износът на зърнени култури замря през изминалата седмица » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Износът на зърнени култури замря през изминалата седмица

Акценти

  • През Пристанище Варна за периода 18-24 февруари 2019 г. са изнесени 17,2 хил. тона слънчоглед

На годишна база ръст има в експортираните количества царевица

Износ на зърнени култури през Пристанище Варна 1 през изминалата седмица не е отчетен. За първите два месеца на тази година експортът на пшеница, ечемик и парица е намалял спрямо същия период на 2018 г. Изменението, което е отчетено и при трите култури от 02.07.2018 до 24.02.2019 спрямо същият период на предходната година е, както следва:

  • Пшеница – намаление с 19,7 %;
  • Ечемик – намаление със 72,0 %;
  • Рапица – намаление с 21,7 %.

За същите култури не е регистриран износ и през „Пристанище Бургас“ ЕАД.

Сравнително по-добре стоят нещата с износа на слънчоглед през Пристанище Варна. От там за периода 18-24 февруари 2019 г. са изнесени 17,2 хил. тона. Въпреки този ръст, на годишна база до момента се наблюдава спад в експорта на маслодайната култура. Той се равнява на 47,7%.

С 5,8% по-висок е износът на царевица спрямо данните регистрирани за 2018 г. Интересното е, че през изминалата седмица износ от културата през пристанището не е реализиран.

Експорт на царевица и слънчоглед през „Пристанище Бургас“ ЕАД за разглеждания период не е реализиран.

Данните сочат, че за последните години около 50 % от износа на пшеница и царевица се извършва през Пристанище Варна. Около 30% е този на ечемик, слънчоглед и рапица.

 

Сродни публикации