Износът на ечемик е намалял с 71% » Съвети в земеделието

юли 05, 2022

Износът на ечемик е намалял с 71%

Акценти

  • За периода 03.09.18 – 03.02.19 изнесените количества слънчоглед през „Пристанище Варна“ ЕАД са били 90 880 т.

От средата на 2018 г. през пристанищата у нас не са внесени зърнени и маслодайни култури

За първата седмица на месец февруари износът на зърнени култури през Пристанище Варна 1 е останал в застой. Това сочат оперативните данни. Така на годишна база в експорта е отчетен спад. За периода 02.07.2018 – 03.03.2019 изнесената пшеница е била 1 195 684 т., рапицата – 120 053 т., а ечемикът – 25 682 т. Година по-рано стойностите са били по-високи, а промените в цифрите и при трите вида култури са, както следва:

  • Ечемик – спад от 71,0%.
  • Пшеница – спад от 21,8%;
  • Рапица – спад от 21,7%;

Данните сочат, че към 3 февруари 2019 г. през „Пристанище Бургас“ ЕАД не е извършен износ на пшеница, ечемик или рапица.

При износа на царевица цифрите сочат друго. За периода 28.01. – 03.02.2019 г. през пристанище Варна са експортирани 33 хил. тона царевица. От 03.09.18 – 03.02.19 на годишна база е регистриран спад в износа, който се равнява на 3,3%. През разглеждания времеви интервал общият експорт на царевица е бил в размер на 304 693 т.

Драстично по-голяма е годишната разлика, отчетена при износа на слънчоглед. Спадът при него е в размер на 56,0%. За периода 03.09.18 – 03.02.19 изнесените количества през „Пристанище Варна“ ЕАД са били 90 880 т.

Досега износ на царевица и слънчоглед – реколта 2018 от „Пристанище Бургас“ ЕАД не е отчетен.

По информация на НСИ, внос на зърнени и маслодайни култури и през двата терминала от началото на юли 2018 г. досега не е извършен.

 

Сродни публикации