Изнасяме по-малко, но по-скъпа пшеница » Съвети в земеделието

юни 26, 2022

Изнасяме по-малко, но по-скъпа пшеница

Акценти

  • Сред топ вносителите на пшеница у нас са Кипър, Унгария, Русия, Австрия и Сърбия

За година вносът на брашно у нас се е увеличил с 10,7%

Предварителните данни сочат, че износът на пшеница през пазарната 2018/19 г. е стартирал с по-ниски стойности спрямо отчетеното през първите четири месеца на предходната пазарна година. Общото количество на експортирана пшеница и преобразуваната такава в брашно е 2 383,7 хил.т. Това е с 15,3 % по-малко на годишна база. Само износът на пшеница е с 14,1% по-слаб от отчетения година по-рано.

За периода от юли до октомври почти 99% от износа на пшеница е бил предназначен за държави-членки на ЕС. Това количество е общо 2 335,9 хил. тона. От него 902 хил.т. са реализирани в Испания, 257,2 хил. т. в Италия и 222 хил. т. в Румъния. За трети стани са експортирани 31 хил. тона, а от тях 25 хил. т. са били предназначени за Либия.

Спад има не само в износа на пшеница, но и в този на брашно. За първите четири месеца на годината той е спаднал с цели 71,2%, което е 12,1 хил.т. За сметка на това с 51 % е по-висока средната експортна цена.

Внос

Макар реколтата да е била по-слаба спрямо предходната пазарна година, вносът на пшеница у нас е ограничен. Местното производство е достатъчно да задоволи потребностите на вътрешния пазар. Предварителните статистически данни сочат, че от юли до октомври 2018 г. са внесени общо 38,5 хил. т. пшеница. Тази стойност с е 5,3% по-ниска от отчетения за същия период на предходната година. На годишна база спадът във внесените количества е 7,6%. С 10,7% се е увеличил вносът на брашно. Сред топ доставчиците на пшеница за страната ни са Кипър с 9 хил. т., Унгария с 6,8 хил. т., Русия с 5,2 хил. т., Австрия с 4,7 хил. т. и Сърбия с 4,5 хил. т.

 

Сродни публикации