Изменят се условията за кандидатстване по подмярка 4.2 » Съвети в земеделието

януари 25, 2021

Изменят се условията за кандидатстване по подмярка 4.2

Отпада обезпечаването на авансовото плащане чрез договор за поръчителство.

Изменят се Условията за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014–2020 г. Това се случва със заповед на земеделския зам.-министър Лозана Василева.

С писмо от 9 май Държавен фонд „Земеделие“ представи информация, че среща сериозни затруднения за възстановяване на извършени авансови плащания, обезпечени с договори за поръчителство.

Това показва, че поръчителството не осигурява достатъчна гаранция за реално обезпечение на авансовото плащане. Това казват още от ресорното министерство. Ето защо договорът за поръчителство отпада като опция при кандидатстване по подмярка 4.2.

Новите изменения следва да бъдат публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и на интернет страницата на Министерството на земеделието.

 

За автора

Сродни публикации